Wymagania Techniczne

Wymagania Techniczne 

Systemy operacyjne:

Przeglądarki:

• Google Chrome 33.0 (opcja wykonywania skryptów JavaScript musi być włączona);

• Mozilla Firefox 42.0 (opcja wykonywania skryptów JavaScript musi być włączona);

• Microsoft Eksplorer (opcja wykonywania skryptów JavaScript musi być włączona);

• Microsoft Edge (opcja wykonywania skryptów JavaScript musi być włączona).